מודיעין עסקי תחרותי

מודיעין עסקי ומידע תחרותי

מודיעין עסקי הוא איסוף וניתוח של מידע על שוק בו פעולות חברות וגופים עסקיים.

מבטים חקירות ניסיון של שנים באיסוף מידע תחרותי על חברות ואנשי עסקים פרטיים.

שיטות האיסוף הלגיטימיות כוללות מעקבים חשאיים , פרסומים פומביים של היריב העסקי, ניתוח פעילות עסקית, הודעות בתקשורת, בורסה, מחקר כלכלי על עסקיו של היריב ,בדיקה כלכלית אישית.

כל הכלים הליגטימיים מתמקדים בעברו של היריב העסקי וכך אנו יוצרים יתרון תחרותי.

עד כמה אתם מודעים לשוק בו אתם פועלים?

יש לנו יכולות לחדור תחת כיסוי לכנסים לארועים בארץ ובחו"ל לבדוק מוצרים חדשים לגלות אודות חברות חדשות הנכנסות לשוק מתפתח.

השירותים שלנו כוללים:

1.מידע כלכלי מדוייק אודות יריב עסקי או חברה מתחרה

2. מידע על מוצרים חדשים בשוק מתפתח.

3.מודיעין על מתחרים פוטנציאלים.

4.מודיעין על לקוחות חדשים ויכולת כלכלית.

כלי יעיל הינו מודיעין אנושי(יומינט)

יש לנו יכולות בהפעלת מקורות וגילוי מידע מתוך חברות מתחרות וגופים עסקיים 

מידע אמיתי כלכלי של יריבים עסקיים או תחרותיים

המודיעין העסקי הינו כלי רב תכליתי אשר יכול לעזור ולקדם מאוד כל גוף עסקי בעולם תחרותי ומתפתח.

סכסוך עסקי

מצב בו שני שותפים "רבים" העסק אינו מתפקד , יש לנו דרכים יצירתיות למצוא פתרונות על מנת לתת יתרון יחסי לשותף לפני שהמצב

מגיע לבית המשפט ולהביא ראיות חותכות כנגד הצד השני.